Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Aktualności » Wynik dotyczący oferty ...

Aktualności

RSS

Wynik dotyczący oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego "ORLIK"

O G Ł O S Z E N I E

Wynik dotyczący oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia przez Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” w Ludwinie w dniu 01.09.2017 r. pn. XVII Polne Kryterium Kolarskie „O grono jarzębiny”. Została ona umieszczona na tablicy ogłoszeń, BIP-ie oraz na stronie internetowej w celu wniesienia uwag, nie wpłynęły żadne uwagi.


Wysokość przyznanej dotacji na w/w zadanie: 2.000,00 zł.

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www