Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Aktualności » XXXI Sesja Rady Gminy w ...

Aktualności

RSS

XXXI Sesja Rady Gminy w Ludwinie

Informuję, że w dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 13 ºº w lokalu Urzędu Gminy w Ludwinie odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy w Ludwinie z porządkiem obrad podanym poniżej.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji z pracy Komisji.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
b) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
c) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
d) w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oracz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ludwin.
e) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Zamknięcie obrad Sesji.

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna