Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Aktualności » XXXII Sesja Rady Gminy w ...

Aktualności

RSS

XXXII Sesja Rady Gminy w Ludwinie - 26.01.2017 g.11.00

Informuję, że w dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 11 ºº w lokalu Urzędu Gminy w Ludwinie odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy w Ludwinie z porządkiem obrad podanym poniżej.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji z pracy Komisji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b) opinia Komisji Budżetowej,
c) dyskusja,
d) głosowanie nad projektem wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2018.
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b) opinia Komisji Budżetowej,
c) dyskusja,
d) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Ludwinie na 2018 rok,
b) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
c) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Zamknięcie obrad Sesji.


Przewodniczący Rady

Wojciech Szymański

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe