Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Aktualności » UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ...

Aktualności

RSS

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE/HODOWLĘ PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

Podstawa prawna:
- Art.10 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840); - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz.687); - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY: Wypełniony wniosek właściciela lub utrzymującego zwierzę zawierający: - oznaczenie wnioskodawcy, jego adres zamieszkania; - pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć; - sposób oznakowania; - miejsce oraz warunki przetrzymywania psa. Kserokopię dokumentu potwierdzającego rasę ( metryka, rodowód, świadectwo szczepienia psa).
II. OPŁATY: Opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł (Zał. Nr 1 III.44 ustawy o opłacie skarbowej) należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Ludwin: Bank Spółdzielczy Cyców O/Ludwin Nr 36819110552001000000420003. Kopie dowodu uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku o wydanie zezwolenia.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: miesiąc od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, I piętro, pokój nr 19 – Halina Drabik, tel. (81) 767 06 75.
V. TRYB ODWOŁAWCZY: w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem organu wydającego.
VI. UWAGI: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od nabycia psa rasy wymienionej w wykazie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.
Wykaz psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące racy psów:
amerykański pit bull terier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog amerykański, pies kanaryjski (Perro de PresaCanario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron