Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Znak: 7036/1/10 Ludwin, dn. 03.02.2010r.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Ludwinie informuje, że opłata za wspólne składowanie odpadów komunalnych do kontenerów gminnych w 2010r. nie uległa zmianie i obowiązuje zgodnie
z zawartą umową. Właściciele działek rekreacyjnych, którzy nie mają zawartej umowy na odpady proszeni są o zawarcie w/w umowy. Umowy i worki przeznaczone do zbiórki i segregacji odpadów wydawane będą w Urzędzie Gminy w Ludwinie (II budynek pokój nr 11 tel. 81 7570040) w godz. pracy urzędu.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad utrzymania czystości oraz cen i opłat za usługi
zgodnie z uchwałą nr XVII/82/08 Rady Gminy z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ludwin. Ceny i opłaty za usługi komunalne
o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Gminę Ludwin zgodnie z zarządzeniem
nr 170a/08 Wójta Gminy Ludwin z dnia 31 grudnia 2008r. dostępne są na stronie internetowej: Ludwin.powiatleczynski.pl - zakładka Gospodarka komunalna.
Podczas kontroli prowadzonych przez pracowników ochrony środowiska konieczne będzie okazywanie potwierdzenia wniesienia opłaty za korzystanie z gminnych kontenerów oraz dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości płynnych.
Ponadto przypomina się o zgłoszeniu nie zaewidencjonowanych dotąd przyłączy wodociągowych i zawarcia umowy na dostawę wody.

Pliki

Serwis turystyczny
Swiss Contribution

Copyright © 2014 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych