Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Urząd Gminy » Promocja Integracji ...

Promocja Integracji Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie w okresie od 01.01.2008r do 31.12.2008r. realizuje projekt pt "Persona - reaktywacja".

Jest to projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII " Promocja integracji społecznej" Działanie 7.1 "Rozwój l upowszechnianie aktywnej integracj i", Poddziałanie 7 .1.1 "Rozwój l upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
Uczestnikami projektu jest grupa trzech kobiet, które zostaną przeszkolone w wybranym przez siebie zakresie.

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych z terenu gminy Ludwin będących klientami pomocy społecznej.
Dzięki realizacji projektu uczestnicy zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe, zaktualizują już posiadane, nabędą umiejętności poruszania się po rynku pracy, rozwiną zdolności interpersonalne, zostaną zmotywowani do poszukiwania zatrudnienia a także wzrośnie ich samoocena.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Koordynator projektu

/-/ Wanda Podczas
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków