Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pracownicy

inż. Andrzej Chabros - Wójt Gminy tel: 81 75-70-901
mgr Szymon Czech - Sekretarz Gminy tel: 81 75-70-015
mgr Irena Jaszcz - Skarbnik Gminy tel: 81 75-70-157

mgr Alicja Bijata - Radca Prawny tel: 81 75-70-029

Bogdan Drygiel - Inspektor ds. ogólnoorganizacyjnych oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i tel: 81 75-70-901
mgr inż. Monika Gryglicka- Inspektor ds. obsługi rady jej organów, kultury, sportu i turystyki tel: 81 75-70-901

Zofia Lipska - Inspektor ds. księgowości i rozliczeń wynagrodzeń oraz spraw przeciwpożarowych tel: 81 75-70-029
Zofia Machnio - Inspektor ds. wymiaru podatku rolnego i księgowości tel: 81 75-70-001
Anna Wowra - Inspektor ds. księgowości i rozliczeń zobowiązań podatkowych tel: 81 75-70-001
Iwona Szelepusta - Inspektor ds. insp. ds. wymiaru
podatku od nieruchomości, egzekucji tel: 81 75-70-001


Barbara Mazurek - Inspektor ds. księgowości szkół tel: 81 75-70-903
Zofia Trębicka - Inspektor ds. płac nauczycieli tel: 81 75-70-903
mgr Anna Białota - Inspektor ds. księgowości szkolnej tel: 81 75-70-903
Anna Gregorowicz - Referent ds. oświaty i księgowości tel: 81 75-70-903
mgr Joanna Guz - Pomoc administracyjna

mgr Erwina Smyk - Inspektor ds. księgowości tel: 81 75-70-157
Elżbieta Kapłon - Inspektor ds. budżetu tel: 81 75-70-336
Agnieszka Dziadko - Inspektor ds. księgowości tel: 81 75-70-336
Marzena Winiarczyk - Referent ds. księgowości tel: 81 75-70-336
Emilia Kurlak - Pomoc administracyjna tel: 81 75-70-336
mgr Urszula Grzesiuk - Referent ds. budżetu

inż. Dorota Sermanowicz - Stanowisko ds. planowania przestrzennego i spraw komunalnych tel: 81 75-70-018
Krystyna Florek - Inspektor ds. gospodarki gruntami i mienia komunalnego tel: 81 75-70-018
mgr inż. Jarosław Czuchaj - Inspektor ds. drogownictwa tel: 81 75-70-018

Danuta Pawlak - Podinspektor ds. rozliczeń i inkasa za wodę i nieczystości tel: 81 75-70-040
Agnieszka Koza - Pomoc administracyjna tel: 81 75-70-040
Elżbieta Czarnecka - Pomoc administracyjna tel: 81 75-70-040

inż. Mariusz Zakostowicz - Inspektor ds. Informatyki
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel: 081 75-70-675
Halina Drabik - Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa tel: 81 75-70-675
mgr Paweł Zdunek - Inspektor ds. komunalnych tel: 81 75-70-675

mgr Artur Ogórek - Inspektor ds. promocji gminy, strategii, informatyzacji oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, Urząd Stanu Cywilnego, Rejestr Dowodów Osobistych, Ewidencja Ludności
tel: 81 75-70-039

Andrzej Lipski - Kierowca
Wiesław Drabik - Kierowca

Tadeusz Bogusz - Konserwator
Jan Dziadko - Konserwator
Grzegorz Sułek - Konserwator
Mariusz Sondaj - Konserwator

Katarzyna Jachymek - Personel obsługi Urzędu
Zenobia Chacińska - Personel obsługi Urzędu

Marcin Arciszewski - Robotnik gospodarczy
Edwin Brzyski - Robotnik gospodarczy
Tomasz Stachura - Rzemieślnik wykwalifikowany

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe