Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Realizacja projektu systemowego pt. „Persona reaktywacja”

Listopad jest miesiącem, w którym trwa realizacja projektu systemowego pt. „Persona reaktywacja” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wszystkie beneficjentki projektu uczestniczą w planowanych kursach, m.in. „Opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną” oraz „Kadry i płace z obsługą sekretariatu”.
Ponadto uczestniczki projektu biorą udział w warsztatach „Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy”, „Kluczowe kompetencje społeczne”, „Trening twórczości”.

Życzymy powodzenia w dalszej realizacji!!


Koordynator Projektu
Wanda Podczas

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE; 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI;
PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Galeria

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www