Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zakończenie realizacji projektu pt. „Persona- reaktywacja”.

2009-12-11 11:48:24

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w 2009 r. zakończył realizację projektu pt. „Persona- reaktywacja”. Jego wartość wynosiła 35 000 zł, z czego dofinansowanie z dotacji rozwojowej stanowiło 31 325 zł.

Projekt był adresowany do czterech osób z terenu gminy Ludwin, korzystających z pomocy społecznej, w tym trzy osoby były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i jedna osoba była pracująca, ale zagrożona utratą pracy z powodu braku kwalifikacji zawodowych.
Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych z gminy Ludwin będących klientami pomocy społecznej. Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi były: wysoki poziom deficytów intrapsychicznych klientów pomocy społecznej z gminy Ludwin, deficyt umiejętności adaptacji do potrzeb rynku pracy klientów pomocy społecznej z gminy Ludwin, niski poziom mobilności zawodowej klientów pomocy społecznej z gminy Ludwin.
Beneficjenci projektu mieli możliwość zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe w ramach następujących kursów: „Opieka nad osoba starszą i niepełnosprawną”, „Kadry i płace z obsługą sekretariatu”.
Ponadto uczestnicy projektu brali udział w warsztatach „Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy”, „Kluczowe kompetencje społeczne”, „Trening twórczości”.
Uczestnictwo w projekcie było całkowicie bezpłatne, a beneficjenci byli dodatkowo objęci wsparciem finansowym udzielonym ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie.

Koordynator Projektu
Wanda Podczas

Galeria

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna