Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z realizacji projektu

2010-09-28 15:21:18Wrzesień jest miesiącem, w którym trwa realizacja projektu systemowego pt. „Persona reaktywacja” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli już warsztaty pt. „Kompetencje społeczne i doradztwo zawodowe”. Ponadto uczestniczyli w 2- godzinnych konsultacjach indywidualnych z psychologiem, 1-godzinnych konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym i w 1-godzinnych konsultacjach indywidualnych ze specjalistą do spraw pomocy społecznej.

Jeden z beneficjentów w chwili obecnej bierze udział w szkoleniu pt. „Operator ładowarki”, trzech beneficjentów wkrótce rozpocznie szkolenie pt. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”, a jedna beneficjentka rozpocznie szkolenie pt. „ Kucharz małej gastronomii”.
Czterech beneficjentów rozpocznie szkolenia na przełomie października i listopada w następującym zakresie: dwóch beneficjentów będzie brało udział w szkoleniu pt. „Spawacz” a dwie beneficjentki rozpoczną szkolenie pt. „Fryzjer”.Wszystkim Beneficjentom projektu życzymy powodzenia!

Koordynator projektu
Wanda Podczas
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE; 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI;
PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków