Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wirtualne Powiaty oficjalnie rozpoczęte...

2011-05-31 14:13:11

Z radością informujemy, iż w dniu dziejszym tj. 1 lipca br. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Urzędem Marszłkowskim o dofinansowanie projektu pn:" Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III".
Powiat Łęczyński przy współpracy z 18 jednostkami samorządowymi, jako pierwszy w województwie lubelskim rozpoczął 1 marca 2010 r. pracę nad nad wartą ponad 30 mln inwestycją, której efektem będzie budowa regionalnej sieci szerokopasmowej na terenie trzech powiatów: łęczyńskiego, włodawskiego, świdnickiego. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu do 2012 roku na obszarach zagrożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym. Inwestycja pozwoli na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w stosunku do dużych ośrodków miejskich i innych regionów Polski i Unii Europejskiej. Ponadto przedsięwzięcie obejmuje budowę i wyposażenie inwestycyjne centrum zarządzania siecią połączonego z serwerownią centralną, telecentrum i punktem informacji turystycznej, przygotowanie instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów i ich elektronicznej archiwizacji, rozwój systemów baz danych oraz rozwój elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.
W ramach projektu zostanie uruchomionych ponad 100 publicznych punktów dostępu do Internetu (telecentra) wyposażonych w laptopy oraz drukarki, powstanie ponad 200 hot spotów. Umożliwią one posiadaczom komputerów przenośnych i innych urządzeniach wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową podłączenie się i dostęp do Inernetu.
Powstała infrastruktura stanie się platformą działania dla lokalnych operatorów telekomunikacyjnymi do świadczenia szybkich usług internetowych na terenie obszarów wiejskich, co do tej pory było nie możliwe.
Projekt "Wirtualny powiat. Etap III" stanowi ostatni krok w podejmowanych przez władze samorządowe działaniach zmierzających do utworzenia na obszarze powiatów społeczeństwa informacyjnego. W ubiegłych latach zakończono realizację dwóch etapów informatyzacji. W tym kontekście "Wirtualne Powiaty. Etap III" współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe, poprawiając spójność istniejącej infrastruktury.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe