Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z realizacji projektu systemowego 2011

3

Informacja

Wrzesień 2011 jest miesiącem, w którym nadal realizowany jest projekt systemowy pt. „Persona reaktywacja” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli już zajęcia grupowe pt. „Trening kompetencji i umiejętności społecznych- wsparcie psychologiczne i warsztaty z doradcą zawodowym”.

Trzech beneficjentów w chwili obecnej bierze udział w szkoleniu pt. „Operator koparko- ładowarki”, dwie beneficjentki kontynuują szkolenie pt. „Obsługa kas fiskalnych oraz podstawy obsługi komputera”.
Trzech beneficjentów wkrótce rozpocznie szkolenie pt. „Kucharz małej gastronomii”, jeden beneficjent rozpocznie szkolenie pt. „Spawacz” a jedna beneficjentka rozpocznie szkolenie pt. „Stylizacja paznokci z elementami wizażu”.

W ramach zdania pt. „Aktywna integracja” został zakupiony rower górski dla niepełnosprawnego uczestnika projektu. Comiesięcznie wypłacane są także zasiłki celowe i specjalne celowe dla beneficjentów w/w projektu systemowego.


Wszystkim Beneficjentom projektu życzymy powodzenia!

Koordynator projektu
Wanda Podczas


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE; 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI,
PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Galeria

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych