Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zakończenie 4 roku realizacji projektu systemowego pt. „Persona reaktywacja”

2011-12-22 12:45:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie z dniem 31 grudnia 2011 r. zakończy czwarty rok realizacji projektu systemowego pt. „Persona reaktywacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu w 2011 r. wynosiła 85 008,00 zł z czego dofinansowanie z dotacji rozwojowej stanowiło 76 082,20 zł.
Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno- zawodowa 10 mieszkańców gminy Ludwin do końca 2011 r.
Celami szczegółowymi były: aktywizacja społeczno- zawodowa 10 mieszkańców z gminy Ludwin poprzez kontrakty socjalne do końca 2011 r., aktywizacja społeczno- zawodowa 10 mieszkańców z gminy Ludwin poprzez wsparcie finansowe do końca 2011 r., aktywizacja społeczno- zawodowa 10 mieszkańców z gminy Ludwin poprzez aktywną integrację do końca 2011 r.
W ramach projektu wsparciem zostało objętych 10 mieszkańców gminy Ludwin
(6 mężczyzn i 4 kobiety), w tym 1 osoba niepełnosprawna. Warunkiem uczestnictwa w projekcie było posiadanie statusu osoby bezrobotnej, 1 osoba posiadała gospodarstwo rolne.
W powyższej grupie 5 osób stanowiło otoczenie Klientów pomocy społecznej, były to osoby nieaktywne zawodowo. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w projekcie było zamieszkiwanie na terenie gminy Ludwin.
Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli zajęcia grupowe pt. „Trening kompetencji i umiejętności społecznych- wsparcie psychologiczne i warsztaty z doradcą zawodowym”.
Trzy osoby biorące udział w projekcie ukończyło szkolenie pt. „Operator koparko- ładowarki”, dwie osoby ukończyły szkolenie pt. „Obsługa kas fiskalnych oraz podstawy obsługi komputera”, trzy osoby ukończyło szkolenie pt. „Kucharz małej gastronomii”, jedna osoba ukończyła szkolenie pt. „Spawacz”, jedna osoba biorąca udział w projekcie ukończyła szkolenie pt. „Stylizacja paznokci z elementami wizażu”.
W ramach zdania pt. „Aktywna integracja” został zakupiony rower górski dla niepełnosprawnego uczestnika projektu. Comiesięcznie wypłacane były także zasiłki celowe i specjalne celowe dla uczestników projektu systemowego.
Dnia 21 grudnia 2011 r. w pizzerii „Rondo” w Ludwinie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy. Na spotkanie zostali zaproszeni wszystkie osoby biorące udział w projekcie w 2011 r., Wójt Gminy Ludwin Pan Andrzej Chabros, Skarbnik Gminy Ludwin Pani Irena Jaszcz, Przewodniczący Rady Gminy Ludwin Pan Wojciech Szymański, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Irena Winnicka, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie i informatyk projektu.


Koordynator projektu, Pani Wanda Podczas przedstawiła wszystkim uczestnikom spotkania osiągnięte cele projektu oraz działania, jakie były podejmowane wobec uczestników projektu. Omówiono również formy wsparcia dla osób biorących udział w projekcie oraz rezultaty projektu w 2011 r. W czasie spotkania zapewniony był poczęstunek.
Uczestnicy projektu, oprócz w/w wsparcia otrzymali zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie wspierali grupę osób biorących udział w projekcie oraz motywowali ją do podejmowania działań w celu poprawy swojej sytuacji na rynku pracy.

Koordynator projektu
Wanda Podczas

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE; 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI,
PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ


Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych