Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Stowarzyszenie osób poszkodowanych działalnością geologiczną, górniczą i przemysłową

0000-00-00 00:00:00
Stowarzyszenie osób poszkodowanych działalnością geologiczną, górniczą i przemysłową.

ul. Rynek 3,
21-013 Puchaczów

tel. (081) 7575012 wew.28
kom. 512315849

Celem stowarzyszenia jest ochrona interesów mieszkańców Gmin, a w szczególności:

1. Ochrona środowiska naturalnego przed degradacją spowodowaną działalnością geologiczną, górniczą i przemysłową.
2. Ochrona mienia mieszkańców gmin i infrastruktury przed skutkami działalności geologicznej, górniczej i przemysłowej.
3. Ochrona, reprezentowanie interesów mieszkańców gmin, doradztwo, pomoc prawna i psychologiczna.
4. wyjaśnianie długotrwałych zaniedbań z zakresie ochrony terenów górniczych przed negatywnym wpływem eksploatacji.
5. Wpływ poprzez konsultacje na zagospodarowania terenów, których walory użytkowe i ekonomiczne zostały obniżone w wyniku działań geologicznych, górniczych i przemysłowych.
6. Działanie na rzecz mieszkańców gmin w celu efektywnego egzekwowania odszkodowań należnych osobom fizycznym i prawnym od podmiotów prowadzących działalność geologiczną, górniczą i przemysłową oraz rekompensat za wyrządzone szkody.
7. Współdziałanie z organami administracji samorządowej i Państwowej w zakresie rozwiązywania problemów związanych z działalnością geologiczną, górniczą i przemysłową.
8. Dążenie do zmiany niekorzystnych dla mieszkańców gmin uregulowań prawnych i troska o właściwe rozwiązania finansowo-prawne w nowo tworzonych aktach prawnych.
9. Dążenie do zabezpieczenia interesów osób fizycznych i prawnych w postępowaniu ugodowo-naprawczych, porozumieniach.
10. Propagowanie idei ekorozwoju oraz programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych działalnością geologiczną, górniczą i przemysłową.
11. Aktywne wspieranie i uczestnictwo we wszelkich porozumieniach zawieranych pomiędzy samorządem terytorialnym a Zarządem Zakładów Górniczych i Przemysłowych.
12. Dbanie o wypełnianie przez zakład górniczy zobowiązań ujętych w planie ruchu zakładu górniczego oraz warunków koncesji dotyczących interesów mieszkańców terenu górniczego.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków