Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Gospodarki, Lubelski Urząd Marszałkowski

2014: Szwajcarsko-polski program współpracy pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.
2014: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Ludwin” konkurs Azbest 2014! ogłoszony przez Ministerstwo Gospodarki – 16000,- zł
2013: WFOŚIGW – 51299,54 zł
2012: WFOŚIGW – 87151,68 zł
2011: WFOŚIGW – 46655,71 zł
2010: WFOŚIGW – 16261,90 zł
2009: WFOŚIGW – 10000,- zł, PFOŚiGW – 5000,- zł
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron