Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Środki zewnętrzne » Utworzenie siłowni w ...

Utworzenie siłowni w Zezulinie Pierwszym - elementem podniesienia atrakcyjności życia i ożywienia społeczno-kulturalnego Gminy Ludwin

DOTUJĄCY: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna w Zezulinie.

CELE: Wyjście naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu młodzieży kulturystyką, propagowanie wśród społeczeństwa gminy zdrowego trybu życia oraz stworzenie stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu poprzez utworzenie gminnej siłowni i doposażenie lokalnej świetlicy. W sferze społecznej celem jest ożywienie kulturalne gminy Ludwin, jak i podniesienie atrakcyjności życia na wsi dla ludzi młodych.

OPIS OPERACJI: Zakupiono wyposażenie siłowni w postaci atlasu wielofunkcyjnego, ławki uniwersalnej ze stojakami, stojaka i zestawu sztangli, gryfu prostego, oraz zestawu krążków na gryfy. Wolontariusz-instruktor prowadzący zajęcia prowadzi dziennik udostępniania sprzętu, co zapewni mierzalność efektu inwestycji.

KOSZTY I PŁATNOŚCI:

Koszty całkowite: 26 616,00 zł

Koszty własne: 7 985,00 zł

Kwota pomocy: 18 631,00 zł
Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron