Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Środki zewnętrzne » Organizacja gospodarki ...

Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia etap I

DOTUJĄCY: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – „Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”.

BENEFICJENT: Gmina Ludwin

CELE: Poprawa warunków życia oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej mieszkańców miejscowości Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia, poprzez zapewnienie możliwości zgodnego z prawem zagospodarowania ścieków z gospodarstw indywidualnych.

OPIS OPERACJI: Zbudowano sieć kanalizacyjną rozdzielczą odprowadzającą ścieki w miejscowościach Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przepompowniami indywidualnymi oraz przyłączami, a także przepompownie specjalne. Dokonano również przewiertów pod Kanałem Wieprz-Krzna podczyszczanie odcieku.

KOSZTY I PŁATNOŚCI:

Koszty całkowite: 4 648 866,51 zł

Koszty własne: 1 996 491,51 zł

Kwota pomocy: 2 652 375,00 zł
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych