Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Środki zewnętrzne » Modernizacja budynku ...

Modernizacja budynku remizy w Zezulinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

DOTUJĄCY: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. „Odnowa i Rozwój Wsi”.

BENEFICJENT: Gmina Ludwin.

CELE: Zwiększenie aktywności i integracji społecznej oraz wzmocnienie tożsamości kulturowej mieszkańców miejscowości Zezulin, poprzez remont remizo-świetlicy służącej jako miejsce spotkań lokalnej społeczności.

OPIS OPERACJI: Przeprowadzono remont połączony z robotami ziemno-rozbiórkowymi. Odnowiono stolarkę drzwiową i okienną, tynki i okładziny, elewację, elementy poddasza, a także malowanie. Zainstalowano zestaw wodomierzowy, instalację wody ciepłej i zimnej, kanalizację sanitarną i wentylacyjną, centralne ogrzewanie, instalację odgromową.

KOSZTY I PŁATNOŚCI:

Koszty całkowite: 391 146,07 zł

Koszty własne: 305 146,07 zł

Kwota pomocy: 86 000,00 zł
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków