Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Środki zewnętrzne » Targowisko Ludwin – ...

Targowisko Ludwin – stworzenie miejsca do handlu lokalnego w Ludwinie

DOTUJĄCY: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – „Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”.

BENEFICJENT: Gmina Ludwin.

CELE: Utworzenie targowiska stałego jako element poprawy warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Utworzenie targowiska zapewni mieszkańcom i jednocześnie producentom lokalnym zbyt towarów bezpośrednio wyprodukowanych we własnych gospodarstwach. Przez teren gminy przejeżdża duża liczba turystów poszukująca lokalnych, ekologicznych produktów, do których mogą uzyskać dostęp na wybudowanym targowisku.

OPIS OPERACJI: Do użytku oddano targowisko „Mój rynek” z budynkiem socjalno-garażowym, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym, wewnętrzną linią zasilającą wiaty targowej, oraz z kanalizacją deszczową rowu melioracyjnego. Oświetlono dodatkowo teren i parking wokół targowiska.

KOSZTY I PŁATNOŚCI:

Koszty całkowite: 1 224 365,14 zł

Koszty własne: 599 008,14 zł

Kwota pomocy: 625 357,00 zł

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe