Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Środki zewnętrzne » Budowa pomnika pamięci w ...

Budowa pomnika pamięci w Ludwinie

DOTUJĄCY: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinie.

CELE: Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Ludwin poprzez stworzenia miejsca pamięci pozwalającego na zachowanie i kultywowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.

OPIS OPERACJI: Powstanie miejsca pamięci w ramach którego wykonany zostanie pomnik pamięci z zamieszczonymi na niej czterema tablicami pamiątkowymi, odnoszącymi się do ważnych wydarzeń historycznych i osób związanych z Gminą Ludwin (Sybiracy, partyzantka z okresu II wojny światowej, osoby związane z Armią Krajową). W ramach kapituły budowy pomnika planuje się odbycie 4 spotkań z osobami znającymi lokalną historię lub pamiętających dawniejsze wydarzenia z terenu Gminy Ludwin. Kapituła zajmie się wyborem wyglądu pomnika i zadecyduje jakich zasłużonych bohaterów z terenu Gminy Ludwin umieścić na tablicach pamiątkowych.

KOSZTY I PŁATNOŚCI:

Koszty całkowite: 79 309,46 zł

Koszty własne: 29 309,46 zł

Kwota pomocy: 50 000,00 zł
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron