Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Zamówienia Publiczne » Informacje dotyczące ...

Informacje dotyczące ofert – Za.271.9.2016

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 1.564.242,74 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów” wpłynęła jedna oferta.

1. Na sfinansowanie zamówienia została przeznaczona kwota 178.223,94 zł netto.
2. W terminie ofertę złożył:
1) Bank Spółdzielczy w Cycowie, ul. Chełmska 14, 21-070 Cyców, cena brutto: 175.253,58 zł, oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w stosunku rocznym: 7,90 %.
3. Termin wykonania zamówienia: 27.01.2017 r.
Geoportal
Serwis turystyczny
Swiss Contribution

Copyright © 2017 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków