Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Zamówienia Publiczne » Informacje dotyczące ...

Informacje dotyczące ofert - Za.271.10.2016

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa materiałów oraz świadczenie usług ciągnikiem ze skrapiarką podczas przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2016 roku” – Znak postępowania: Za.271.10.2016 – wpłynęły trzy oferty.

1. Na sfinansowanie zamówienia zostały przeznaczone następujące kwoty:
1) Zadanie 1 – 28.552,50 zł netto,
2) Zadanie 2 – 14.847,00 zł netto,
3) Zadanie 3 – 19.295,00 zł netto.
2. W terminie oferty złożyli:
1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa, cena brutto: 48.543.06 zł, termin płatności: 30 dni, termin gwarancji: 3 miesiące – Zadanie 1,
2) Tola Robert Nowicki, 21-075 Ludwin, Zezulin Niższy 51, cena brutto: 17.889,12 zł, termin płatności: 30 dni, termin gwarancji: 12 miesięcy – Zadanie 2,
3) Usługi Transportowe Marek Wójcik, Stary Radzic 54, 21-075 Ludwin, cena brutto: 23.732,85 zł, termin płatności: 21 dni, termin gwarancji: 20 miesięcy.
3. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.
Geoportal
Serwis turystyczny
Swiss Contribution

Copyright © 2017 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron