Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Gminy powiatu » Gmina Ludwin » Zamówienia Publiczne » OGŁOSZENIE O ZMIANIE ...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie

Ogłoszenie nr 341256 - 2016 z dnia 2016-11-10 r.

Ludwin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 338089 - 2016
Data: 07/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, Krajowy numer identyfikacyjny 4311958330, ul. Ludwin 52, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48817570087, e-mail bibliotekaludwin@op.pl, faks 81 757 00 28.
Adres strony internetowej (url): www.ludwin.powiatleczynski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, na działce nr ew. 446/4 położonej w miejscowości Ludwin. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona zakres całego zamierzenia budowlanego, a w szczególności: 1) budowę budynku biblioteki publicznej, 2) adaptację poddasza istniejącego, 3) wyburzenie częściowe istniejącego budynku, 4) utwardzenie terenu z kostki betonowej, 5) budowę przyłącza wodociągowego, 6) budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, 7) budowę sieci kanalizacji sanitarnej, 8) budowę kanalizacji technologicznej, 9) wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, 10) wykonania instalacji wewnętrznych sanitarnej i wodociągowej 3. Ogólna charakterystyka obiektu: 1) powierzchnia zabudowy istniejącej – 274,00 m2 2) powierzchnia zabudowy do rozbiórki – 305,50 m2 3) powierzchnia zabudowy projektowanej – 922,40 m2 4) powierzchnia utwardzeń projektowanych – 1662,00 m2 5) powierzchnia zieleni – 6319,60 m2 4. Lokalizacja: 21-075 Ludwin 52, nr działki 446/4 5. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, na działce nr ew. 446/4 położonej w miejscowości Ludwin. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona zakres całego zamierzenia budowlanego, a w szczególności: 1) budowę budynku biblioteki publicznej, 2) adaptację poddasza istniejącego, 3) wyburzenie częściowe istniejącego budynku, 4) utwardzenie terenu z kostki betonowej, 5) budowę przyłącza wodociągowego, 6) budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, 7) budowę sieci kanalizacji sanitarnej, 8) budowę kanalizacji technologicznej, 9) wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, 10) wykonania instalacji wewnętrznych sanitarnej i wodociągowej 3. Ogólna charakterystyka obiektu: 1) powierzchnia zabudowy istniejącej – 274,00 m2 2) powierzchnia zabudowy do rozbiórki – 305,50 m2 3) powierzchnia zabudowy projektowanej – 922,40 m2 4) powierzchnia utwardzeń projektowanych – 218,35 m2 5) powierzchnia zieleni – 6319,60 m2 4. Lokalizacja: 21-075 Ludwin 52, nr działki 446/4 5. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej aktualną treść SIWZ oraz te załączniki, w których została zmieniona treść.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Swiss Contribution

Copyright © 2017 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe