Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wójt Gminy Ludwin ogłasza drugi pisemny przetarg na sprzedaż samochodu strażackiego MAGIRUS-DEUTZ

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 10.02.2017 do godz. 11:00, w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Cena wywoławcza wynosi 6.000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych).

Wadium w kwocie 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) należy wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Ludwin nr konta: 52 8191 1055 2001 0000 0042 0006 Bank Spółdzielczy Cyców. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajduje się na rachunku Sprzedającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert , tj. 10.02.2017 r. godz. 11:00.

W załączniku znajduje się pełna treść ogłoszenia, w tym dane dotyczące sprzedawanego samochodu oraz formularz ofertowy.

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Swiss Contribution

Copyright © 2017 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych