Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zmiana SIWZ – Za.271.07.2017

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2018.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 2 do SIWZ – projekt umowy, w ten sposób, że zmianie uległ § 1 ust. 8 i jego treść brzmi: „Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia do wyposażenia na swój koszt w dniu odbierania odpadów, właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej od których, odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny przeźroczyste (niebieskie, białe, zielone, żółte, brązowe) worki 120 l z folii LDPE w ilości odpowiadającej wystawionym workom w danym miesiącu, przy czym przed pierwszym odbiorem odpadów komunalnych Wykonawca wyposaży każdą nieruchomość w 5 worków każdego koloru.”

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków