Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wójt Gminy Ludwin ogłasza czwarty pisemny przetarg na sprzedaż wagi samochodowej

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 31.01.2018 r. do godz. 11:00, w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Cena wywoławcza wynosi 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych).

Wadium w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) należy wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Ludwin nr konta: 52 8191 1055 2001 0000 0042 0006 Bank Spółdzielczy Cyców. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajduje się na rachunku Sprzedającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert , tj. 31.01.2018 r. godz. 11:00.

W załączniku znajduje się pełna treść ogłoszenia, w tym dane dotyczące sprzedawanego urządzenia oraz formularz ofertowy.

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe